Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Alupercha – Kotviaci protipádový systém

Alupercha je ľahký systém istenia pred pádom. Systém Alupercha s hmotnosťou iba 19 kg je vyrobený z hliníka, eliminuje potrebu inštalácie žeriavom a dá sa nainštalovať jednou osobou.

Rovnako ako systém Alsipercha, aj odolný a ľahký systém Alupercha zaisťuje úplnú bezpečnosť pri páde pri montáži palubových panelov, ochranu pred pádom z voľného okraja a okrajoch panelov a vo všeobecnosti pri všetkých montážnych činnostiach s debnením, kde pád z výšky predstavuje značné riziko.

Systém Alupercha poskytuje pracovníkovi voľnosť pohybu v rozsahu 360° bez rizika zakopnutia, čo mu umožňuje bezpečne pracovať na ploche 125 m2 s možnosťou pohybu v okruhu až 6 m od stĺpika.

Systém Alupercha so vstavaným tlmičom nárazov, ktorý ergonomicky tlmí silu pri páde v súčinnosti so zasúvateľným zachytávacím blokom pre prípad pádu, dokáže s prehľadom garantovať nulový faktor pádu.

 

 • Hmotnosť: 19 kg

 • Vstavaný tlmič nárazov bezpečne minimalizuje sily prenášané na pracovníka v prípade pádu.

 • Nie je potrebný žiadny žeriav.

 • Jednoduchá preprava, použitie, montáž a skladovanie.

 • Poskytuje pracovníkovi voľnosť pohybu v rozsahu 360°, bez rizika zakopnutia.

 • Umožňuje pracovníkovi bezpečne pracovať na ploche približne 125 m2 s dĺžkou OOP až 4 m. Pokrytie 230 m2 je možné dosiahnuť pri použití predĺženej dĺžky OOP až 6,5 m.
 • Samonavijacie zariadenie
 • Kónické púzdro
 • Predlžovač postroja
 • Bezpečnostný postroj
 • Popruh
 • Valcovitý vyrovnávač
 • Hák
Odolný a ľahký systém Alupercha zaisťuje úplnú bezpečnosť pri páde pri montáži palubových panelov, ochranu pred pádom z voľného okraja a okrajov panelov a vo všeobecnosti pri všetkých montážnych činnostiach s debnením, kde pád z výšky predstavuje značné riziko.
Požiadavky

Komponenty