Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group
Riešenia testovania

Riešenia testovania

Procesy testovania v spoločnosti vertemax® sú zárukou toho, že naše výrobky spĺňajú najvyššie štandardy. Okrem toho, že testovanie našich klientov uisťuje, že naše výrobky spĺňajú európske normy, zároveň posúva vpred ďalší vývoj produktov, aby sme dokázali prinášať na trh tie najvyspelejšie bezpečnostné riešenia a ďalej zvyšovali bezpečnostné štandardy na pracovisku.

Služba testovania sietí

Siete používané v bezpečnostnom prostredí musia spĺňať požiadavky normy EN 1263-1. Táto norma požaduje, aby bola každá sieť podrobovaná každoročnému testovaniu na zaistenie jej štrukturálnej integrity pre bezpečné ďalšie používanie. V spoločnosti Vertemax dokážeme pomôcť každému klientovi uspokojiť túto požiadavku vykonaním týchto testov v kontrolovaných podmienkach.

Každá sieť má životnosť štyri roky a dodáva sa s tromi testovacími prameňmi. Vyžaduje sa každoročné testovanie, pretože rôzne faktory prostredia môžu časom sieť oslabovať, napríklad vplyvom ultrafialového (UV) žiarenia.Aby bola zaistená efektívnosť prevádzky, jeden z kompletných testovacích prameňov bude potrebné podľa znázornenia nižšie oddeliť od hlavnej siete a zaslať k nám na testovanie. Po úspešnej realizácii testu bude na evidenciu prevádzkyschopnosti aplikovaný jedinečný identifikátor, ktorý je zárukou toho, že siete klientov sú pripravené plniť si svoj účel ďalší rok!

Ozvite sa nám
Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie