Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť vertemax™ sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zaobchádzať s nimi zodpovedne. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako používame osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď s nami komunikujete, vrátane prípadov, keď používate náš web, keď medzi nami dochádza k výmene korešpondencie (napríklad e-mailom alebo telefonicky), a tiež údaje, ktoré môžeme získavať od tretích strán. Aké informácie o vás zhromažďujeme? Informácie o vás získavame vtedy, keď podávate objednávku na produkt alebo služby, keď dobrovoľne vyplňujete prieskumy pre zákazníkov, poskytujete spätnú väzbu a zúčastňujete sa na súťažiach. Nasleduje zoznam informácií, ktoré zhromažďujeme

 • vaše meno a kontaktné údaje (telefónne číslo, pracovná pozícia, e-mailová adresa),
 • údaje o vašej platbe a adrese,
 • vaše marketingové preferencie vrátane prípadných súhlasov, ktoré ste nám dali,
 • informácie o vašom prehliadači alebo zariadení,
 • informácie o vašom používaní našich webových stránok,
 • vaša komunikácia s nami,
 • fotografie a videozáznamy vašej osoby zachytené na kamerách CCTV alebo na fotografiách,
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete súbormi cookie.

Náš web používa súbory cookie. Sú to textové súbory umiestnené vo vašom počítači na účely zhromažďovania štandardných informácií z internetového protokolu a informácií o správaní návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na sledovanie návštevnosti webových stránok návštevníkmi a na zostavovanie štatistických zostáv o aktivite na našich webových stránkach. Kliknutím na odkaz nižšie získate ďalšie informácie o súboroch cookie. https://www.allaboutcookies.org/

Prečo spoločnosť vertemax™ spracúva informácie o vás?

Súhlas
Ako fyzická osoba sa môžete prihlásiť na odber informácií o našich ponukách produktov (napríklad tak, že o to požiadate e-mailom). Tieto informácie vám poskytneme e-mailom, textovou správou alebo telefonicky. Váš súhlas so spracovaním informácií o vašom používaní našich webových stránok a stránok sociálnych sietí nás tiež oprávňuje a umožňuje nám zlepšovať váš zážitok z prehliadania a poskytovať vám relevantnejšiu online reklamu.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na sledovanie našich oprávnených záujmov:

 • prispôsobovanie našich webových stránok a komunikácie tak, aby sme porozumeli vašim individuálnym preferenciám,
 • monitorovanie, zlepšovanie a ochrana našich produktov, obsahu a služieb,
 • zasielanie vybraných foriem priameho marketingu vrátane e-mailu a pošty,
 • reagovanie na vaše pripomienky alebo sťažnosti,
 • výzva alebo pozvanie na účasť na prieskume trhu,
 • predchádzanie, vyšetrovanie a/alebo ohlasovanie podvodov, terorizmu, skresľovania skutočností, bezpečnostných incidentov alebo zločinu,
 • správa právnych nárokov, súladu, regulačných a vyšetrovacích záležitostí,
 • spracúvanie žiadostí o prijatie do zamestnania. Zmluva Vaše osobné údaje spracúvame v prípade potreby zo zmluvných dôvodov, ako je napríklad administrácia registrácie vášho účtu a prihlášok do súťaží, ako aj poskytovanie produktov a služieb, o ktoré ste požiadali.

Právne povinnosti

Zo zákona sme povinní spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, keď potrebujeme:

 • reagovať na určité žiadosti zo strany štátu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • dosiahnuť súlad s bezpečnostnými požiadavkami Rady na zhromažďovanie záznamov CCTV.

Komu spoločnosť vertemax™ poskytuje osobné údaje?

Spoločnosť vertemax™ nebude poskytovať vaše údaje na marketingové účely žiadnym iným spoločnostiam. Pri spracovaní vašej objednávky môžeme zasielať vaše údaje a taktiež používať informácie od agentúr pre referenčné údaje o úveroch a agentúr na predchádzanie podvodom, ako aj od prepravných spoločností, ktoré budú vašu objednávku doručovať.

Prenosy osobných údajov mimo EHP
Do EHP patria všetky krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Pokiaľ sú vaše osobné údaje prenášané do krajiny mimo EHP a táto krajina nepodlieha rozhodnutiu EÚ o primeranosti, zaistíme ochranu vašich údajov vhodnými zárukami. Osobné údaje sa neposkytujú iným spoločnostiam mimo podnikovej skupiny vertemax™.

Ako dlho spoločnosť vertemax™ uchováva osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame niekoľko rokov od dátumu príslušnej transakcie. Robíme to preto, aby sme porozumeli vašim nákupným preferenciám a splnili si svoje zákonné a zmluvné povinnosti. V prípadoch, keď ste nás požiadali, aby sme vám nezasielali žiadne formy priameho marketingu, si vedieme záznam o tejto skutočnosti, aby sme dokázali zaručiť, že vaša požiadavka bude v budúcnosti dodržiavaná.

Vaše práva na odvolanie súhlasu a vznesenie námietky (vrátane priameho marketingu)

Radi by sme vám zasielali informácie a novinky o našej spoločnosti, produktoch a službách. Ak ste vyslovili súhlas s prijímaním marketingových materiálov, svoj súhlas môžete následne odvolať. Máte právo kedykoľvek nám zabrániť v tom, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely alebo spracúvali vaše údaje. Ak si viac neželáte byť kontaktovaní na marketingové účely, dajte nám, prosím, vedieť tým, že nám zašlete e-mail na adresu info@vertemax.co.uk, alebo sa odhláste pomocou odkazu v našom informačnom newsletter. Odhlásiť sa môžete aj prostredníctvom online predvolieb prijatých formou webového odkazu v našom týždennom informačnom newsletter.

Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť si svoje práva?

Budeme sa snažiť zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by mohli mať súvislosť s vašimi osobnými údajmi. Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Keď sa tak rozhodnete urobiť, uveďte celé svoje meno, vami preferované kontaktné údaje a zhrnutie vašej požiadavky.