Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Priemysel

Riešenia na ochranu pracovníkov v priemyselných scenároch.

Podieľame sa na podpore priemyselných pracovných zón v záujme ochrany zdravia ľudí, vytvárania bezpečného pracovného prostredia, dosahovania vyššej efektivity a zvyšovania ziskovosti.

Spoločnosť vertemax® podporuje priemyselné podniky a pracovné oblasti bez ohľadu na mieru komplexnosti ich operácií od čias, keď sa jej zakladatelia rozhodli zužitkovať svoje bohaté skúsenosti v odbore predstavením celkom nového prístupu k bezpečnosti na pracovisku. Pochopili, že podniky v petrochemickom priemysle, jadrovom priemysle a priemysle obnoviteľných zdrojov nevyužívali inovácie v oblasti bezpečnosti pracovných zón v takej miere, ako to bolo v iných odvetviach, ako je stavebníctvo, železničná a lodná doprava.

V záujme ochrany zdravia ľudí vrátane zamestnancov a verejnosti a posilnenia vašej reputácie ako firiem využívajúcich najnovšie výdobytky a inovácie v oblasti bezpečnosti pracovných zón sa zameriavame na tri ciele: ochranu ľudí, ochranu vašej firmy a dosahovanie nových úrovní produktivity a efektivity.

V spolupráci s partnermi v priemyselných zónach ďalej šírime ich presvedčenie, že bezpečnosť pracovných oblastí je investícia, nie náklad. Produkty a služby pre bezpečnosť pri práci od spoločnosti vertemax® sú navrhnuté tak, aby boli výhodné po všetkých stránkach, tzn., aby na jednej strane prinášali vyššiu bezpečnosť a výhody v oblasti produktivity a zároveň maximalizovali návratnosť vynaloženej investície. Zmiernenie rizika v pracovnej oblasti prostredníctvom inovácií znižuje početnosť incidentov a nehôd, čo vytvára bezpečnejšie a produktívnejšie prostredie a chráni zdravie pracovníkov.

Nedávno vykonaný nezávislý zákaznícky prieskum poukázal na to, že za časť nášho úspechu vďačíme špičkovej úrovni zákazníckych služieb, ktoré sa tešia vysokej miere dôvery. Pritom ide o oblasť, do ktorej hrdo investujeme a na ktorú nahliadame v dlhodobom horizonte, pretože jedine vďaka nej vám dokážeme poskytovať poradenstvo vždy, keď to najviac potrebujete.

Pracovné oblasti sú komplexné a neustále sa menia, čo sa týka rozsahu a plochy. Naše odborné tímy stále navštevujú pracoviská zákazníkov po celej krajine a nepretržite s nimi pracujú na inováciách produktov s cieľom riešiť nové výzvy. Okrem toho naše tímy z centrály, ako aj oddelení technického inžinierstva a skladov, poskytujú každodennú podporu a starajú sa o to, aby sa výrobky dostali na miesta určenia čo najskôr a v záujme bezpečného chodu na pracoviskách.

Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie