Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group
Prístupové riešenie

Riešenie problémov s prístupom vrátane úzkych oblastí bez ohľadu na poveternostné podmienky, vďaka prístupovým systémom, ktoré sa dajú ľahko inštalovať, prenášať a skladovať.

Prístupové riešenie

Všetky naše riešenia prístupu do pracovných oblastí boli navrhnuté s ohľadom na jednoduchú prepravu, stavbu a skladovanie.

Sú ideálne na použitie za každého počasia a v stiesnených oblastiach, pričom všetky v plnom rozsahu vyhovujú normám EN, COHS, OSHA, ANSI-ASSE, pretože všetky v plnom rozsahu spĺňajú požiadavky normy EN 12811 – pracovné zariadenia na určitý čas zabezpečujúce prístup medzi jednotlivými úrovňami.

Prístupové riešenie — Produkty

Passerelle – Lávka

Spaghetti Mat – Koberec