Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Inovácie

  • Inovácie na ochranu ľudí
  • Inovácie pre efektivitu
  • Inovácie na riešenie problémov

Jednou z oblastí, ktoré odlišujú spoločnosť vertemax®, je naše zameranie na inovácie a schopnosť uvádzať ich do praxe. Inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou DNA nášho podniku a predstavujú oblasť, ktorú považujeme za kľúčovú pre náš budúci úspech.

Už dlho je nám jasné, že inovácie sú kľúčom k poskytovaniu rýchlejších a lepších spôsobov na ochranu ľudí a umožňujú nám pretvárať prevádzky našich zákazníkov na bezpečné a produktívne pracoviská.

Aby sme to dosiahli náš tím – od vývoja produktu cez správu účtov až po zákaznícky servis – buduje a podporuje spoluprácu so zákazníkmi. To nám umožňuje riešiť problémy, o ktorých by sme inak nevedeli. Učíme sa z praktických skúseností na pracoviskách a tieto znalosti nám poskytujú prehľad a pochopenie v krátkom čase, čo nám umožňuje rýchlo reagovať pri dodávaní nových riešení. Tento prístup formuje našu spoločnosť a pomáha nám odlíšiť sa od ostatných.

Ako lídri v oblasti bezpečnosti pri práci je naša povesť zaslúžená a dnes pokračujeme v investíciách, aby sme dosiahli naše ciele v dodávaní produktov určených na ochranu zdravia a bezpečnosť ľudí v rôznych odvetviach na celom svete.

Prečítajte si viac Skryť
Inovácie na ochranu ľudí

Keďže ide o stredobod nášho podnikania, náš interný tím pre vývoj produktov berie veľmi vážne vplyv nehôd na životy ľudí a ich rodinných príslušníkov. Inovácie našich produktov sú v prvom rade o ochrane ľudí, ale aj o ochrane obchodných perspektív našich zákazníkov, ktoré sa darí spoločne napĺňať bez akýchkoľvek kompromisov práve garantovaním bezpečnosti na pracovisku. Aj jedna nehoda je privysoké číslo, a hoci sa vždy usilujeme o nulovú toleranciu, z povahy stavebných, železničných, námorných a iných priemyselných pracovných oblastí vyplýva, že pri týchto činnostiach bude vždy existovať inherentný prvok rizika. Náš inovačný proces sa zameriava na to, ako môžu naše produkty a služby v čo najväčšej miere eliminovať alebo zmierniť potenciál rizika, či už prostredníctvom lepšieho bezpečnostného vybavenia, alebo podporou predchádzania ľudským zlyhaniam a omylom.

Inovácie pre efektivitu

Napriek tomu, že efektívnosť by nikdy nemala ísť na úkor bezpečnosti, vždy sa snažíme o vyššiu produktivitu, či už pri inštalácii, prispôsobovaní, odstraňovaní, alebo skladovaní produktov pre zaistenie bezpečnosti na pracovisku. Efektívnosť využívania a časová produktivita pracovníkov budú vždy dôležitými faktormi toho, ako a prečo sa siaha po konkrétnych produktoch. Náš tím pre vývoj produktov vždy hľadá najbezpečnejšie riešenia a následne skúma, ako maximalizovať efektívnosť produktu, či už ide o materiály, alebo technické inovácie, prípadne dokonca o spôsob, akým je navrhnutý z hľadiska inštalácie, odstraňovania alebo skladovania.

Inovácie na riešenie problémov

Do spolupráce s našimi zákazníkmi vkladáme veľkú dôveru. V zmysle podpory týchto vzťahov si uvedomujeme, že odpoveďou na výzvy bývajú len tie najlepšie produkty, a preto spoločnými silami pracujeme na vyhodnocovaní efektívnosti každého potenciálneho nového dizajnu produktu s cieľom určiť jeho širšiu pôsobnosť v prospech celého trhu.