Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Námorný sektor

Robíme pokroky v snahe o zvyšovanie bezpečnosti v námornom sektore a lodnej doprave.

Spoločnosť vertemax® v rámci riešenia výstavby na mori, ktorá patrí medzi najnáročnejšie a najnebezpečnejšie pracovné prostredia, dodáva výrobky a služby určené  na bezpečnosť pri práci osobám, ktoré pracujú na projektoch výstavby priamo na mori alebo na pevnine.

Vo Veľkej Británii sa každoročne na výstavbu na mori vrátane prístavov, dokov, kotvísk, mól a pobrežných diel, ako aj diel protipovodňovej ochrany, vynakladajú miliardy libier.

Zástupcovia tohto odvetvia už dávno pochopili, aké reálne úspory nákladov vznikajú predchádzaním nehodám a zraneniam. Spoločnosť vertemax® v súčasnosti ponúka riešenie bezpečnosti pri práci vo výstavbe na mori, ktorá je dnes už samozrejmá v paralelných odvetviach stavebníctva, železničnej dopravypriemyslu, kde prinášame nové úrovne garancie bezpečnosti a dosahovaného výkonu s ochranou voľného okraja, prístupovými riešeniami, bezpečnosti pri práci a výrobkami a službami elebia.

Hoci britský námorný stavebný priemysel má vďaka nekompromisnému prístupu jedny z najlepších výsledkov, pokiaľ ide o bezpečnosť, stále tu existuje priestor na zlepšovanie. Spoločnosť vertemax® prostredníctvom inovácií a budovania novej kultúry bezpečnosti pri práci podporuje svojich partnerov v oblasti priemyslu výstavby na mori tak, aby sa im darilo dosahovať nové úrovne bezpečnosti, efektivity a produktivity.

Z nedávneho zákazníckeho prieskumu, do ktorého sa spoločnosť zapojila s cieľom porozumieť hodnote pre zákazníkov, vyplynulo, že spoločnosť vertemax® od konkurencie odlišujú práve investície vynakladané do služieb pre zákazníkov. Poskytovaná podpora je vnímaná ako špičková a odborná, pričom zároveň ponúka garancie a výhody vyplývajúce z vybudovaných blízkych vzťahov, v rámci ktorých zohráva kľúčovú rolu dôvera.

Naše tímy chápu, ako sú pracovné oblasti námornej výstavby mimoriadne komplexné a ako sa táto miera časom nepretržite mení. Často navštevujú prevádzky po celej krajine a spolupracujú s našimi partnermi na inováciách produktov v snahe reagovať na nové výzvy. Technické a skladové tímy spoločnosti vertemax® v našej centrále zároveň poskytujú každodennú podporu, aby sa zaistilo, že produkty sa do lokalít námornej výstavby dostávajú čo najskôr v snahe o neprerušovaný priebeh prác.

Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie