Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Stavebníctvo

Pracujeme v stavebnom priemysle a ochraňujeme ľudí. Prostredníctvom inteligentných inovácií a prístupu založeného na spolupráci so zákazníkmi chránime ľudí a prinášame vyššiu produktivitu v najrôznejších pracovných zónach v stavebníctve. Stavebné pracovné zóny môžu predstavovať jedny z najnáročnejších prostredí pre zákazníkov a môžu na nich vznikať väčšie riziká ako na iných pracoviskách.

Bez ohľadu na to, či ide o širokú verejnosť, pracovníkov v danej lokalite, alebo niekoho z nášho tímu, na prvom mieste sú u nás vždy ľudia.

V záujme ochrany pracovníkov, verejnosti a posilnenia vašej reputácie ako zákazníkov využívajúcich najnovšie výdobytky a novinky v oblasti bezpečnosti pracovných zón sa zameriavame na tri ciele: ochranu ľudí, ochranu vašej firmy a dosahovanie nových úrovní produktivity a efektivity.

Podľa HSE (2018) pády z výšky predstavujú najviac smrteľných úrazov pracovníkov (49 %), zatiaľ čo zásahy pohybujúcimi sa alebo padajúcimi predmetmi predstavujú asi 31 % smrteľných zranení zamestnancov.

Tieto čísla sú jedným slovom príliš vysoké. Ako organizácia pôsobiaca v mnohých sektoroch a odvetviach súvisiacich s pracovnými oblasťami upriamujeme všetku svoju pozornosť na pomoc partnerom pri znižovaní týchto úrovní na nulu.

Značka vertemax® podporuje stavebný priemysel od čias, keď sa jej zakladatelia rozhodli zužitkovať svoje bohaté skúsenosti v odbore predstavením celkom nového prístupu k bezpečnosti pri práci.

Pri práci so všetkými zákazníkmi sa opierame o presvedčenie, že bezpečnosť pri práci je aj napriek komerčným obmedzeniam investíciou, nie výdavkom. V tejto oblasti sa nesmú robiť žiadne kompromisy, aby boli chránení úplne všetci zúčastnení. Žiadna cena nie je príliš vysoká… 

Produkty a služby pre pracovné oblasti od spoločnosti vertemax® sú navrhnuté tak, aby boli výhodné po všetkých stránkach, tzn., aby na jednej strane prinášali vyššiu bezpečnosť a výhody v oblasti produktivity a zároveň maximalizovali návratnosť vynaloženej investície. Zmiernenie rizika v pracovnej oblasti prostredníctvom inovácií znižuje početnosť incidentov a nehôd, čo vytvára bezpečnejšie prostredie a zdravšiu pracovnú silu.

Nedávno vykonaný nezávislý zákaznícky prieskum poukázal na to, že za časť nášho úspechu vďačíme špičkovej úrovni zákazníckych služieb, ktoré sa tešia vysokej miere dôvery. Pritom ide o oblasť, do ktorej hrdo investujeme a na ktorú nahliadame v dlhodobom horizonte, pretože jedine vďaka nej vám dokážeme poskytovať poradenstvo vždy, keď to najviac potrebujete.

Pracovné oblasti sú komplexné a neustále sa menia, čo sa týka rozsahu a plochy. Naše odborné tímy stále navštevujú pracoviská zákazníkov po celej krajine a nepretržite s nimi pracujú na inováciách produktov s cieľom riešiť nové výzvy. Okrem toho naše tímy z centrály, ako aj oddelení technického inžinierstva a skladov, poskytujú každodennú podporu a starajú sa o to, aby sa výrobky dostali na miesta určenia čo najskôr a v záujme bezpečného chodu na pracoviskách.

Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie