Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Alsipercha Hook – Hák

Hák Alsipercha Hook sa používa na pracovisku s cieľom uviesť systém Alsipercha bližšie k pracovníkovi, keď je potrebné zmeniť kotviace body.

Dĺžka: 2,85 m

Požiadavky