Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group
Bezpečnosť pri práci

Prinášame sériu inovatívnych riešení, ktoré zaistia, že personál pracoviska zostane na pracovisku v bezpečí.

Zábrana Scissorgate sa používa na rýchle a jednoduché zónovanie oblastí tak, aby boli personál lokality a verejnosť chránení pred potenciálnym nebezpečenstvom.

Má robustný dizajn, pričom viacero zábran Scissorgate je možné bezpečne spojiť do jedného celku pomocou skrutiek, ktoré umožňujú spojenie viacerých jednotiek po dĺžke, aby sa mohli tiahnuť pozdĺž prekážok na mieste určenia. Dodáva sa s pneumatikami odolnými proti defektu, ktoré poskytujú náležitú mobilitu a jednoduchý pohyb v akomkoľvek teréne.

Zábrana Scissorgate je mimoriadne robustná a dokáže odolať veľkej priečnej sile, čím zvyšuje bezpečnosť v pracovnej oblasti. Harmoniková bariéra siaha do výšky až 2,1 metra a dá sa zložiť do kompaktnej podoby na účely skladovania a jednoduchej prepravy.

Bezpečnosť pri práci

Zábrana Vertemax® Scissorgate sa používa na rýchle a jednoduché označenie oblastí. Vďaka reflexným prvkom s vysokou viditeľnosťou chráni personál pracoviska a verejnosť pred potenciálnym nebezpečenstvom.

Rozťahuje sa na maximálnu šírku 2,1 metra, váži iba 63 kg, má robustnú konštrukciu a dá sa zložiť na šírku iba 24 cm, čo zaručuje kompaktné skladovanie a jednoduchú prepravu. Jej univerzálny, modulárny dizajn umožňuje, aby bol výrobok „nadpájaný“ s cieľom vytvoriť dlhšie štruktúry a je dodávaný s pneumatikami odolnými proti defektu, ktoré poskytujú náležitú mobilitu a sú zárukou jednoduchého premiestňovania po rôznom teréne.

Zábrana Scissorgate s vysokou bočnou pevnosťou je mimoriadne robustná a dokáže odolať veľkej priečnej sile, čím zvyšuje bezpečnosť pracovnej oblasti.

Scissorgate – Dočasná zábrana