Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

O nás

O nás

Spoločnosť vertemax® ponúka výrobky určené na ochranu zdravia ľudí. Ľudia sú vždy na prvom mieste bez ohl’adu na to, či ide o širokú verejnosť, pracovníkov v danej lokalite, alebo niekoho z nášho tímu.

Dnes nás ako spoločnosť zameriavajúcu sa na bezpečnosť pri práci od konkurencie odlišuje spôsob, akým sa inovácie stávajú stredobodom všetkých našich aktivít, ako aj našej každodennej spolupráce so zákazníkmi vo všetkých sektoroch, aby sme im pomohli dosahovať čo najlepšie výsledky v oblasti bezpečnosti na pracovisku a efektívnosti. Tento zámer je motivovaný filozofiou dizajnu a zameraním na neustále zlepšovanie produktov a služieb. Našou víziou je udržať si postavenie renomovanej globálnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti bezpečnosti na pracovisku.

Bohaté skúsenosti a odborné znalosti našej spoločnosti vyplývajú z desaťročí tvrdej práce v tomto odvetví, v oblasti priemyselného dizajnu, vývoja produktov, moderných foriem lešenia, ako aj dodávok a distribúcie.

Naším cieľom je podporovať každého zákazníka najlepšie, ako to dokážeme, pri riešení akýchkoľvek výziev a kdekoľvek je to potrebné. Ako spoločnosť, ktorá kladie na prvé miesto v zozname zákaznícku skúsenosť a spokojnosť, sme hrdí na našu flexibilitu a schopnosť ponúknuť reálne pochopenie komplexností, výziev a požiadaviek prostredí, v ktorých naši partneri pôsobia.

Poslaním spoločnosti vertemax® je byť značkou, ktorú chcú pracovníci chrániť, a spoločnosťou, na ktorú sa jej zákazníci vedia spoľahnúť.

„Inovácie sú stredobodom nášho podnikania a sme hrdí na to, že s našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme na identifikácii a uspokojovaní ich každodenných potrieb. Vďaka tomu sú naše úspechy aj ich úspechmi.“
Gary Taylor - generálny riaditeľ spoločnosti vertemax Group
„Naše odvetvie je odvetvie, v ktorom je bezpečnosť prvoradá, kde sa vyberajú najlepšie možné riešenia a kde sa medziľudské vzťahy budujú na hodnotách bezúhonnosti a transparentnosti.“