Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Železničná doprava

Snažíme sa o to, aby práca na železnici bola bezpečnejšia než kedykoľvek predtým…

Bezpečnosť na našich železniciach je prvoradá. 

Spoločnosť vertemax® podporuje odvetvie železničnej dopravy, aby zaistila bezpečnosť pri práci na železniciach a aby naši partneri boli schopní chrániť životy pracovníkov a širokej verejnosti pri realizácii opráv, údržby a zavádzaní inovácií.

Spojené kráľovstvo má z hľadiska zamestnancov i cestujúcich jednu z najbezpečnejších železníc v Európe. Spoločnosť vertemax® prostredníctvom inovácií a budovania novej kultúry bezpečnosti pracovných zón podporuje svojich železničných partnerov tak, aby sa im darilo neustále zvyšovať úroveň bezpečnosti, efektivity a produktivity.

Odvetvie železničnej dopravy sa v súčasnosti zameriava na poskytovanie nových úrovní bezpečnosti a výkonu. Svoj podiel na dosahovaní týchto cieľov má aj ochrana okraja, riešenia prístupu, bezpečnosť pri práci a výrobky a služby na účely zdvíhania elebia od spoločnosti vertemax®.

Spoločnosť vertemax® pomáha chrániť pracovníkov, širokú verejnosť i cestujúcich, a zároveň svojim železničným partnerom pomáha zlepšovať štatistiky zdravia a bezpečnosti prostredníctvom kontinuálneho zavádzania inovácií, ktorých cieľom je prinášať najnovšie výdobytky v oblasti bezpečnosti pri práci do prostredia železníc. Pritom ďalej šírime presvedčenie odvetvia železničnej dopravy, že bezpečnosť pracovných oblastí je investícia, nie náklad.

Produkty a služby pre bezpečnosť pri práci od spoločnosti vertemax® sú navrhnuté tak, aby boli výhodné po všetkých stránkach, tzn., aby na jednej strane prinášali vyššiu bezpečnosť a výhody v oblasti produktivity a zároveň maximalizovali návratnosť vynaloženej investície. Zmiernenie rizika v pracovnej oblasti prostredníctvom inovácií znižuje početnosť incidentov a nehôd, čo vytvára bezpečnejšie a produktívnejšie prostredie a chráni zdravie pracovníkov.

Nedávno vykonaný nezávislý zákaznícky prieskum poukázal na to, že za časť nášho úspechu vďačíme špičkovej úrovni zákazníckych služieb, ktoré sa tešia vysokej miere dôvery. Pritom ide o oblasť, do ktorej hrdo investujeme a na ktorú nahliadame v dlhodobom horizonte, pretože jedine vďaka nej vám dokážeme poskytovať poradenstvo vždy, keď to najviac potrebujete.

Pracovné oblasti sú komplexné a neustále sa menia, čo sa týka rozsahu a plochy. Naše odborné tímy stále navštevujú pracoviská zákazníkov po celej krajine a nepretržite s nimi pracujú na inováciách produktov s cieľom riešiť nové výzvy. Okrem toho naše tímy z centrály, ako aj oddelení technického inžinierstva a skladov, poskytujú každodennú podporu a starajú sa o to, aby sa výrobky dostali na miesta určenia čo najskôr a  v záujme bezpečného chodu na pracoviskách.

Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie