Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Predlžovač postroja

Predlžovač postroja, 2 metre s oceľovým hákom na lešení na jednom konci. Produkt sa upevňuje na dorzálny D-krúžok postroj, čo umožňuje pracovníkovi pohodlne a bezpečne meniť kotviace body.

  • Dĺžka: 45 cm
  • Medzná sila: 22 kN
  • Spĺňa požiadavky normy: EN354:2002
  • Konektory: 1 oceľový hák na lešenie FA5020755 na jednom konci
Požiadavky