Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group
Bezpečnosť pri práci

Prinášame sériu inovatívnych riešení, ktoré zaistia, že personál pracoviska zostane na pracovisku v bezpečí.

Bezpečnosť pri práci

Rad produktov pre bezpečnosť na pracovisku od spoločnosti vertemax® bol vytvorený s cieľom zaistiť bezpečnosť a vysokú produktivitu pracovníkov počas výkonu práce.

V súčasnosti vyžadované bezpečnostné štandardy v pracovných oblastiach v odvetví stavebníctva, železničnej dopravy, priemyslu a námornej dopravy sa v posledných rokoch výrazne zlepšili a zmenili vzhľadom na skutočnosť, že boli vyvinuté nové spôsoby na ochranu ľudských životov a zachovanie integrity a bezpečnosti dočasných pracovísk.

S cieľom udržať krok s touto transformáciou spoločnosť vertemax® predstavuje nové inovatívne produkty a služby v oblasti bezpečnosti pracovných oblastí, ktoré vhodne dopĺňajú náš sortiment v oblasti ochrany pred pádom na rímsach, zabezpečovania prístupu a zdvíhania.

Produkty Scissorgate, Wastebin a Form – A – Light riešia významné riziká pracovných oblastí, ako je napríklad ohradenie nebezpečných zón, odstraňovanie odpadového materiálu a nedostatočné osvetlenie oblasti výkonu prác. Každý z týchto troch produktov v tejto kategórii pomáha projektom dosiahnuť svoje ciele v zmysle produktivity pri zachovaní vysokých bezpečnostných štandardov.

Bezpečnosť pri práci — Produkty

Scissorgate – Dočasná zábrana

Wastebin - Odpadkový kôs

Form-A-Light – Svetlo