Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group
Náš Príbeh

Náš príbeh

vertemax™, spoločnosť pôsobiaca v oblasti bezpečnosti pri práci, začala svoju púť ako nový typ spoločnosti s orientáciou na pomoc pri ochrane zdravia ľudí a zvyšovaní miery bezpečnosti na pracovisku. Jej étos zostáva dodnes nezmenený – „stavať ľudí na prvé miesto“.

Príbeh spoločnosti vertemax™ sa začína v roku 2010 pri jej spoluzakladateľoch s bohatými skúsenosťami s vývojom produktov, inováciami a s odbornými skúsenosťami s modernými lešeniami používanými v stavebníctve a výstavbe na mori. Táto kombinácia ich priviedla k vytvoreniu nového prístupu, v rámci ktorého sa zameranie na navrhovanie produktov, ktoré chránia zdravie ľudí, opiera o úroveň služieb, ktorá pomáha partnerom dosahovať najvyššie ciele v oblasti bezpečnosti a produktivity, o ktoré sa všetci v odvetví usilujú v snahe zostať konkurencieschopní pri zachovaní súladu so sprísňujúcimi sa bezpečnostnými normami.

Spoločnosť Tammet Systems bola založená po rozpoznaní významnej zmeny perspektívy prebiehajúcej v sektoroch výstavby – od vnímania bezpečnosti ako nákladu k pohľadu, ktorý sa uplatňuje v súčasnosti a v rámci ktorého je bezpečnosť považovaná za najdôležitejší faktor, ktorého cena sa považuje za investíciu do ľudských zdrojov.

Vďaka úspechu dosiahnutému pri predaji zákazkového bariérového systému si spoločnosť Tammet do troch rokov vybudovala celonárodnú pôsobnosť v Británii a robustný distribučný reťazec. Jej povesť na trhu a dôvera v tom čase už nepresahovali samotný stavebný priemysel a začali prenikať aj do odvetvia železničnej dopravy, priemyslu a výstavby na mori.

Uvedenie záchytnej siete Catchfan na trh v roku 2013 znamenalo ďalšiu skokovú zmenu v raste spoločnosti a jej povesť lídra v odvetví výstavby výškových budov posunula ešte na omnoho vyššiu úroveň.

V roku 2018 spoločnosť prešla rebrandingom po uvedomení si toho, ako sa povaha jej obchodnej činnosti zmenila v ostatných rokoch, keď vstúpila na nové trhy a územia, a začínala zaznamenávať rastúci dopyt po svojom sortimente služieb a produktov v oblasti kolektívnej ochrany zdravia na pracovisku.

Dnes je rozvoj spoločnosti hnaný vpred jej vlastnou silou a investíciami do inovácií. Organizácia sa vo všetkých svojich obchodných jednotkách pýši schopnosťou uvádzať na trh nové a inovatívnejšie produkty, ktoré neustále hľadajú dokonalejšie spôsoby ochrany zdravia ľudí a efektívnejšie a produktívnejšie formy bezpečného výkonu práce na pracovisku.

Jej súčasná kultúra ju stavia do pozície životaschopnej špecializovanej spoločnosti, ktorá prináša rovnaký inovatívny étos do oblasti bezpečnosti a efektívnosti v pracovných oblastiach v rozmanitých odvetviach, na trhoch a geografických územiach. Výhľad do budúcnosti vyzerá sľubne.

Popri rozširovaní tímu a odbornosti v Británii spoločnosť vertemax™ na jar 2018 otvorila svoju prvú zámorskú prevádzku vertemax™ Canada so sídlom v Toronte, čo sa ukázalo byť predzvesťou budúcej expanzie.

Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie