Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

VS Slider – Zarážka

Zarážka VS Slider je možné nastaviť do ľubovoľnej polohy na stĺpiku VS Post. Tento produkt, ktorý prestavuje pevný a súčasne ľahký upevňovací mechanizmus, pri použití v kombinácii s bariérovým systémom Vertemax Barrier System ponúka šikovné riešenie na nastavenie výšky bariéry.

  • Hmotnosť: 0,3 kg
  • Žiarové zinkovanie
  • Vyhovuje normám EN13374, trieda A
Požiadavky