Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Scissorgate – Nožnicová brána

Zábrana Scissorgate sa používa na rýchle a jednoduché zónovanie oblastí tak, aby boli personál lokality a verejnosť chránení pred potenciálnym nebezpečenstvom.

Má robustný dizajn, pričom viacero zábran Scissorgate je možné bezpečne spojiť do jedného celku pomocou skrutiek, ktoré umožňujú spojenie viacerých jednotiek po dĺžke, aby sa mohli tiahnuť pozdĺž prekážok na mieste určenia. Dodáva sa s pneumatikami odolnými proti defektu, ktoré poskytujú náležitú mobilitu a jednoduchý pohyb v akomkoľvek teréne.

Zábrana Scissorgate je mimoriadne robustná a dokáže odolať veľkej priečnej sile, čím zvyšuje bezpečnosť v pracovnej oblasti. Harmoniková bariéra siaha do výšky až 2,1 metra a dá sa zložiť do kompaktnej podoby na účely skladovania a jednoduchej prepravy.

  • Vysoká laterálna pevnosť.

  • Voliteľná brzda pre zvýšenú bezpečnosť.

  • Pneumatiky odolné proti defektu.

  • Jednoduché manévrovanie.

  • Reflexné prúžky s vysokou viditeľnosťou.

  • Rýchla a bezpečná zonácia oblastí.

  • Flexibilita pri spájaní viacerých zábran Scissorgate do jedného celku na vytvorenie väčších dĺžok.

  • Kompaktný dizajn na jednoduché skladovanie a prepravu.
  • Dá sa rozšíriť na maximálnu šírku 2,1 metra.
  • Hmotnosť: 63 kg.
Požiadavky