Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

„Zásobník na odpad Wastebin považujú všetci pracovníci na našom pracovisku za veľmi užitočný a efektívny produkt. Umožnil jednoduchý prístup k nástrojom, materiálom a odpadu na pracovisku, ktoré sú neprístupné pre strojové zariadenia. Postrehli sme zvýšenú efektivitu pohybu na pracovisku, keďže nemusíme až toľkokrát opakovane absolvovať cestu do skladového oddelenia a späť, čo nám šetrí čas. Odpadkový kôš Wastebin nám zároveň umožňuje optimalizovať udržiavanie poriadku na pracovisku. Keď je na pracovisku väčší poriadok, eliminujú sa tým potenciálne nebezpečenstvá. Najväčší dojem na mňa urobilo použitie zásobníka na našich betónových výplniach na platniach s dutým jadrom, keďže sa nám úspešne darí zhromaždiť betón, upevniť ho, zdvihnúť a následne ho po platni voľne premiestňovať pomocou Wastebin. Na tieto účely sme v minulosti potrebovali zásobník na betón a fúrik. Odpadkový kôš Wastebin umožňuje vykonať celú túto operáciu s jedným produktom a vďaka štyrom kolesám sa s ním manévruje jednoduchšie a s menšou fyzickou námahou. Celkovo sme s týmto produktom veľmi spokojní, pretože prispel ku komfortnejšiemu výkonu prác na pracovisku.“

Steve Mount, projektový manažér pracoviska

Wastebin – Odpadkový kôš

Odpadkový kôš Wastebin bol navrhnutý tak, aby v ňom bolo možné bezpečne a jednoducho odviesť z pracoviska až 355 litrov odpadových materiálov a stavebných sutín.

Dá sa s ním vynikajúco manévrovať pri premiestňovaní sutín v interiérových aj exteriérových zónach pracovných oblastí. Bol navrhnutý tak, aby ľahko prešiel cez štandardné dvere, čím sa zjednodušuje a zefektívňuje preprava na pracovisku.

Odpadkový kôš Wastebin navyše obsahuje vlastnú parkovaciu brzdu, ktorá zabráni neželanému posunu nákladu.

Odpadkový kôš Wastebin funguje veľmi dobre s hákom elebia.

 

  • Štyri pneumatiky odolné proti defektu.
  • Brzda udržiava náklad na mieste.
  • Štyri kolesá pre väčšiu stabilitu a ovládateľnosť.
  • Štyri zdvíhacie háky slúžiace na efektívne vyprázdňovanie a vyklápanie do kontajnerov.
  • Hmotnosť: 65 kg.
  • Maximálne zaťaženie: 600 kg.
  • Objem: 355 l zásobník s vystuženým dnom l hmotnosť: 65 kg.
Požiadavky