Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Bezpečnostné hľadiská pri práci vo výškach 

29 januára 2020

Najúčinnejším spôsobom, ako ochrániť pracovníkov pred pádmi a zraneniami z výšky, je udržať všetky práce čo najbližšie pri zemi, čo je však málokedy možné. Niektoré práce sa jednoducho musia robiť vo výškach, a preto musí byť kľúčovým cieľom úspešná prevencia proti pádu. Oficiálne nariadenia na túto tému boli načrtnuté v roku 2005 a tu sú niektoré hlavné body na zváženie: 

Monitorujte pracovisko 

“Zabezpečte, aby žiadna osoba pri práci neprechádzala cez krehký povrch alebo v jeho blízkosti, nepracovala na ňom, z neho alebo v jeho blízkosti, kde je primerane možné vykonávať prácu bezpečne” – Nariadenie o práci vo výškach z roku 2005

Predtým, ako ktorýkoľvek pracovník vstúpi na pracovnú plošinu vo výške, je potrebné vyhodnotiť bezpečnosť pracovného priestoru. Pevnosť materiálu, ako aj stav a frekvencia podpier by sa mali kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že bezpečne udržia váhu všetkých pracovníkov spolu s materiálom alebo vybavením, ktoré môžu prenášať. Toto by sa malo potom často monitorovať, aby sa zabezpečilo, že nedošlo k žiadnym zmenám, najmä ak faktory, ako sú poveternostné podmienky, mohli nepriaznivo ovplyvniť oblasť. 

Udržujte bezpečný a uprataný pracovný priestor 

“Ensure that materials and “Zabezpečte, aby sa materiály a predmety skladovali takým spôsobom, aby sa predišlo riziku pre akúkoľvek osobu” – Nariadenie o práci vo výškach z roku 2005

Je to dôležité bez ohľadu na to, akú formu stavebných prác vykonávate, pretože to pomáha vášmu tímu pracovať bezpečne a efektívne, namiesto toho, aby ste museli hľadať nástroje. Udržiavanie poriadku na pracovisku tiež znižuje riziko pádu úlomkov a/alebo nástrojov cez okraj, čo môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie osôb alebo majetku.

Vyberte si správneho pracovníka 

“Zabezpečte, aby každý pracovník pracujúci vo výškach bol na to spôsobilý” – Nariadenia o práci vo výškach z roku 2005 

Ak je potrebné dokončiť prace vo výškach, je nevyhnutné, aby ich vykonával kvalifikovaný a skúsený pracovník so znalosťou všetkých vhodných postupov a zariadení.

Plán pre všetky scenáre 

“Každý zamestnávateľ zabezpečí, aby práca vo výškach bola –

(a) riadne naplánovaná; 

(b) pod primeraným dohľadom; a 

(c) vykonávaná spôsobom, ktorý je, pokiaľ je to primerane uskutočniteľné, bezpečný ”

– Nariadenie o práci vo výškach z roku 2005

Je veľmi dôležité naplánovať všetky scenáre tak, aby ste predišli vážnym incidentom na mieste. To znamená, že musíte naplánovať každý predvídateľný scenár a zaviesť mechanizmy na ochranu pracovníkov za každú cenu. Vykonajte hodnotenia rizík a potom nájdite najvhodnejšie produkty na ochranu okrajov, vrátane, ale nie výlučne, zábradlí a osobných systémov na zachytenie pádu, ako sú Alsipercha a Alupercha. Vertemax poskytuje rozsiahli rad bezpečnostných produktov, ktoré sú zamerané na zaistenie bezkonkurenčnej bezpečnosti pracovných zón. Nasadenie týchto produktov na mieste môže zaistiť, že budete pri ochrane svojich pracovníkov čo najaktívnejší.

Keď zvážite všetky vyššie uvedené body a zavediete systémy ochrany okraja, budete môcť začať s prácami vo výškach s istotou, že ste urobili všetko čo bolo vo vašich silách, aby ste ochránili pracovníkov. Vždy, keď pracujete vo výškach, je dôležité pamätať na tri kontrolné opatrenia, ako ich načrtol výkonný riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť:

Vyhnite sa –

“Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa práca nevykonávala vo výškach, ak je primerane možné vykonávať prácu bezpečne inak ako vo výške.”

Zabráňte –

“Ak sa práca vykonáva vo výškach, každý zamestnávateľ prijme vhodné a dostatočné opatrenia, aby zabránil , pokiaľ je to primerane uskutočniteľné, akejkoľvek osobe spadnúť zo vzdialenosti , ktorá by mohla spôsobiť zranenie osôb”

Minimalizujte –

“Pokiaľ je to primerane možné, poskytnite dostatočné pracovné vybavenie na minimalizáciu vzdialenosti a následkov. ” 

More like this

Články
Bezpečnostné hľadiská pri práci vo výškach 

A list of priority safety considerations for working at heights from the edge protection and workzone safety experts at vertemax™.

Prečítajte si viac
Články
Alupercha sa dostala do užšieho výberu ceny za zdravie a bezpečnosť na Construct Day 2019

Alupercha sa dostala do užšieho výberu ceny za zdravie a bezpečnosť na Construct Day 2019. Proti pádový systém Alupercha ponúka pracovníkom bezproblémový 360° voľný pohyb počas všetkých činností pri debnení a zároveň nepotrebuje inštaláciu žeriavom, čím sa výrazne znižujú náklady.

Prečítajte si viac
Články
Vertemax vybraný na ochranu projektu centrálnej banky Írska v novom sídle v Dubline

Vertemax je potešený, že bol vybraný, aby poskytol základné bezpečnostné vybavenie pracovnej zóny pre jeden z najočakávanejších mestských projektov v Európe; Dublin’s Docklands. Najmä vertemax hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní výstavby nového sídla Írskej centrálnej banky. Dublin´s Docklands prechádza rozsiahlou prestavbou, pričom mnohé veľké stavebné práce prebiehajú alebo sú takmer dokončené. Patrí sem aj ústredie […]

Prečítajte si viac