Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

VS Sheet Pile Clamp – Svorka na štetovnice

Svorka VS Sheet Pile Clamp, ktorá sa používa na pripevnenie na zostavy platní alebo preklenovacie platne, ponúka dve alternatívy konzol pre stĺpik, aby vo výsledku v kombinácii s bariérou vzniklo najlepšie možné riešenie na ochranu pred pádom z voľného okraja. Je nastaviteľná tak, aby vyhovovala všetkým štandardným veľkostiam preklenovacej platne, pričom sa vsádza nárazom v záujme rýchlej aplikácie.

  • Žiarové zinkovanie
  • Vyhovuje normám EN 13374, trieda A
Požiadavky