Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Slings – Popruhy

  • Minimálne medzné zaťaženie je 7-násobok W.L.L.
  • Vyrobené zo 100 % vysokopevnostného polyesterového materiálu.
  • K dispozícii je jednostranný, duplexný alebo nekonečný typ.
  • K dispozícii je W.L.L od 1 tony do 50 ton.
  • Môžu byť vyrobené takmer v akejkoľvek dĺžke.
  • Označené veľkosťou, výrobnou značkou a identifikačným označením.
  • Mäkká alternatíva k drôtom a reťazi.
  • Pre každý popruh je možné dodať individuálnu certifikáciu.
  • Spĺňa úžitkové požiadavky normy EN 1492, časť 1: 2000.
Požiadavky