Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

VS Foot – VS Pätka

Populárny komponent na ukotvenie do hornej časti platne.

Používa sa na vodorovné povrchové aplikácie na okraji platne, aby vznikla konzola na stĺpik pre bariérový systém.

Požiadavky