Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

VS Edge – Pätka na okraj

Prvok VS Edge odsádza stĺpik 100 mm od priečelia, čím umožňuje bezpečne realizovať záverečnú úpravu okrajových oblastí. Prvok VS Edge, ktorý je montovaný pomocou jediného upevňovacieho mechanizmu, zostáva stabilný vďaka zasadeniu do betónu pri dotiahnutí.

Tento produkt je vynikajúcim riešením pre inštaláciu bariérových systémov na  prefabrikované schodiská a železobetónové dosieky.

  • Hmotnost': 2.05 kg
  • Žiarové zinkovanie
  • Vyhovuje normám EN 13374, trieda A
Požiadavky