Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group

Alupercha sa dostala do užšieho výberu ceny za zdravie a bezpečnosť na Construct Day 2019

2 októbra 2019

Alupercha sa dostala do užšieho výberu ceny za zdravie a bezpečnosť na Construct Day 2019. Proti pádový systém Alupercha ponúka pracovníkom bezproblémový 360° voľný pohyb počas všetkých činností pri debnení a zároveň nepotrebuje inštaláciu žeriavom, čím sa výrazne znižujú náklady.

 

More like this